بایگانی‌های زاگرس - نقش نیوز
هوا گرم‌تر می‌شود 01 خرداد 1399

هوا گرم‌تر می‌شود

دمای هوا در اکثر مناطق کشور تا روز یکشنبه گرمتر خواهد شد.