بایگانی‌های نرخ رسمی ارز - نقش نیوز
نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت 31 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۱۴ واحد پولی کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ ۲۷ ارز از جمله پوند و یورو افزایش یافت 30 اردیبهشت 1399

نرخ ۲۷ ارز از جمله پوند و یورو افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۸ واحد پولی کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت 29 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز افزایش و ۸ ارز کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی 28 اردیبهشت 1399

ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز در حالی اعلام کرد که تمامی قیمت ها بدون تغییر نسبت به روز قبل بود.

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت 27 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و ۲۱ ارز کاهش یافت همچنین نرخ ۸ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت 24 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز افزایش و ۱۳ ارز کاهش یافت همچنین نرخ ۸ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت 23 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۲ ارز از جمله یورو و پوند انگلیس کاهش و ۵ ارز افزایش یافت همچنین دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

پوند گران و یورو ارزان شد 16 اردیبهشت 1399

پوند گران و یورو ارزان شد

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو کاهش، نرخ ۲۷ واحد پولی همانند پوند افزایش و نرخ دلار و ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت 13 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش، نرخ ۱۹ واحد پولی کاهش و نرخ ۷ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت 09 اردیبهشت 1399

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز مانند یورو و پوند افزایش، نرخ ۱۴ ارز کاهش و نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت اعلام شد.