معلمان، مهره های اصلی تربیت زنجیره ی کارآفرینان در یک اجتماع اند، به گونه ای که توسعه ی کارآفرینی در یک کشور قطع به یقین، مستلزم آموزش و تربیت معلمان و استادان مجرب کارآفرینی است.

معلمان، مهره های اصلی تربیت زنجیره ی کارآفرینان در یک اجتماع اند، به گونه ای که توسعه ی کارآفرینی در یک کشور قطع به یقین، مستلزم آموزش و تربیت معلمان و استادان مجرب کارآفرینی است. معلمان کارآفرین افرادی هستند که در طول سال های فعالیت شان همواره در تلاشند که با تغییرالگوهای سنتی، دریچه های تفکرات نو و متفاوت را برای شاگردانشان بگشایند. آن ها نه تنها الهام بخش اند، بلکه با فکر باز، اعتماد به نفس، آینده ای سرشار از امید و انرژی را تزریق می کنند. از اینرو بسیاری از اقتصاد دانان، رهبران سیاسی و افراد موفق جهان بر این عقیده اند که تقویت احساس و مهارت های کارآفرینی در میان گروه های متفاوت جامعه از سوی اساتید و معلمان، نه تنها سبب افزایش موقعیت فردی و گروهی افراد در اجتماع خواهد شد، بلکه در نهایت، زمینه های رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و فقرزدایی را در جامعه محقق خواهد ساخت. از اینرو،صرفنظر از میزان توسعه یافتگی، همه کشورها در تلاشند تا با استفاده از راهبردهای آموزشی توسعه کارآفرینی بر موانع توسعه رفاه غلبه نمایند.

از دل کتاب هاب کارآفرینی، کارآفرین بیرون نمی آید، بلکه تربیت کارآفرینان در گروی سبکی از تعلیم و تربیت است که مهارت محور است و هرگز محیطی با خصوصیات معلم محوری نبوده و سبک کلاس دانش محور و معلم تسهیل کننده می باشد. بطور خاص تمرکز ویژه بر کسب دانش آکادمیک، ممکن است باعث ایجاد مدل آموزشی شود که به جای تقویت و تشویق به نوآوری و روحیه کارآفرینی، آن را در نطفه خفه کند. امروزه در دنیا تلاش های فراوانی می شود تا افراد را از سنین پایین تحت تربیت کارآفرینی در بیاورند. به همین علت معلمان خوش ذوق این حوزه در راس پیکان آموزش های کارآفرینی قرار می گیرند. شاگردانی که درهمان مقاطع اولیه تحصیلی مدام در معرض شنیدن جملات انگیزشی قرار دارند و در کلاس درس حین تعلیم و تربیت، کارآفرینی را می آموزند. آن ها تشویق می شوند که برای خودشان کسب و کار راه بیاندازند و حتی با تجربه های عملی کوچک و بزرگ کارآفرینی می آموزند، پول و کالا را چگونه در زندگی روزمره مبادله نمایند. احتمال اینکه، این کودکان نیز در آینده به سراغ کارآفرینی و راه اندازی یک کسب و کار بروند، به مراتب بیشتر است.

نکته قابل توجه دیگری هم وجودارد: ژنوم مشترک کارآفرینان و معلمان. بله کارآفرینی با تمام تفاوت های ظاهری که با معلمی دارد اما شباهت ها و تنگاتنگی های متعددی دارد که همین ویژگی ها سبب گشته که بسیاری از کارآفرینان موفق امروزی چوم استیو وزنیاک ( از موسسین اپل) و … پیش از آنکه کارآفرینان مطرح امروزی باشند، اساتیدی برجسته بوده اند. معلمان کارآفرین پرور،عمدتا یک شعار مشترک برای شاگردانشان بیان می کنند، (مشکلات یک فرصت هستند) این جمله خاطر نشان می کند که باید به مشکلات پیش رو به مثابه یک فرصت تازه بنگریم و چاره ای جز برطرف کردن آن ها نخواهیم داشت. معلمانی که به شاگردانشان خاطر نشان می کنند، همواره درنظر داشته باشید، چیزی که سرنوشت انسان ها را می سازد، استعدادهایشان نیست، بلکه انتخاب هایش است و امروزه کارآفرینی به چیزی بیش از یک انتخاب بوده و تبدیل به یک ضرورت شده است. معلمانی که با قلب شان آموزش می دهند و نه با کتاب شان و تربیت نیروی انسانی خلاق، متخصص، مسئولیت پذیر، آینده نگر، فعال و نوآور و از همه مهم تر کارآفرین از زیردستان پرمهرشان اتفاق می افتد.

  • نویسنده : دکتر حوریه یحیایی