نقش نیوز- استاندار خراسان جنوبی از معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، توسعه زیرساخت ها در استان را خواستار شد.
رضا بهنام- خراسان جنوبی- معتمدیان بابیان مطلب فوق گفت: با توجه به موقعیت استان، قرار گرفتن در محور ترانزیتی شرق کشور و هم مرز بودن با افغانستان، توسعه زیرساخت ها می تواند ارتقاء سطح خدمات را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه ارتباطات مرزی در توسعه، از نقش بازارچه مرزی ماهیرود در صادرات کشور گفت و تصریح نمود: توسعه زیرساخت ها در این پایانه مرزی ،بازاچه و منطقه ویژه اقتصادی، سطح خدمات را بهبود بخشیده و در نتیجه افزایش ترددها را به همراه داشته است.
به گفته وی، تأمین شرایط برای مرز رسمی اعلام شدن یزدان در شهرستان زیرکوه نیز از مطالبات استان می باشد.
استاندار به راهبردهای بلند مدت استان در راستای بهره برداری هر چه بیشتر از مرز اشاره کرد و گفت: از این ظرفیت می توان در حوزه های اقتصادی، درمانی و گردشگری استفاده نمود.
معتمدیان تأکید کرد: کمک سازمان راهداری کشور در ارتقاء شرایط در مرز ماهیرود، در ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری و افزایش مراودات دو کشور تأثیر گذار است.
به گفته وی، با توجه به ترددهای فراوان خودروهای سنگین و ترانزیتی در محور سربیشه- ماهیرود، شانه سازی جاده در کاهش حجم تصادفات و سوانح مؤثر خواهد بود.
وی در ادامه با تأکید بر شرایط خاص استان و حادثه خیز بودن منطقه، نوسازی و تقویت ناوگان راهداری را خواستار شد که با نظر موافق رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور واقع گشت.
استاندار سپس وضعیت راه های روستایی را از شاخص های توسعه عنوان کرد و اظهار داشت: تعدد روستاها، فاصله زیاد بین روستاها و تراکم کم جمعیت سبب شده راه های روستایی در خراسان جنوبی وضعیت مطلوبی نداشته باشند.
معتمدیان با تأکید بر این که به لحاظ وضعیت راه های روستایی با میانگین کشوری فاصله داریم، متذکر شد: با همراهی و مساعدت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور می توانیم این فاصله را کمتر کنیم و وضعیت راه های روستایی را بهبود ببخشیم.
وی در ادامه ایجاد اکیپ های راهداری جهت روکش آسفالت محورهای اصلی استان را نیز خواستار شد.
معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز در این دیدار به تشریح رهاورد بازدیدهای خود در سطح استان اشاره کرد و با بیان این که ارتباطات مرزی در توسعه نقش دارند، ماهیرود را فرصت مناسبی برای ترانزیت کالا و آمد و شد مسافر دانست.
حسن نیا ضمن پذیرش پیشنهادات و درخواست های استاندار از همراهی سازمان راهداری کشور در رفع موانع موجود در مرزهای ماهیرود و یزدان و همچنین کمک به توسعه زیرساخت ها در خراسان‌جنوبی گفت و اعلام نمود: سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای علاوه بر اولویت دادن به نگهداری راهها و خدمات حمل و نقلی در جهت توسعه استان آماده همکاری لازم می باشد .
شایان ذکر است: میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جلال زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز این دیدار صمیمانه را همراهی می کردند.