نقش نیوز-استاندار خراسان جنوبی گفت: راه آهن، از پروژه های حیاتی و مهم استان و کشور می باشد که سال های سال مورد مطالبه و انتظار مردم بوده است.

خراسان جنوبی-رضابهنام:ملانوری در جریان بازدید از پروژه راه آهن بیرجند- یونسی ،تصریح کرد: راه آهن، از پروژه های حیاتی و مهم استان و کشور است.به گزارش پایگاه خبری نقش نیوز،وی با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: این پروژه به عنوان یکی از محورهای بزرگ توسعه استان، می تواند به پیشرفت خراسان جنوبی و کشور کمک کند.

وی در ادامه اظهار داشت:به جهت اهمیت این پروژه، اجرا و بهره برداری از آن، مهمترین دغدغه و هم و غم مدیران در استان و در سطح ملی است.استاندار با اشاره به این که پروژه راه آهن در قطعات مختلف در حال اجراست، گفت: پروژه در قطعات مختلف از چابهار در سیستان و بلوچستان تا یونسی در خراسان رضوی با پیشرفت فیزیکی متفاوت در حال اجرا می باشد.ملانوری درخصوص قطعه بیرجند-یونسی خاطرنشان کرد: این قطعه با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دو پیمانکار دارد و در حال اجرا می باشد.
وی ادامه داد: پیمانکار برای اجرای پروژه با مشکلاتی در بحث تأمین آب و سیمان مواجه شده که امروز هماهنگی های لازم برای رفع انها صورت گرفت.استاندار متذکر شد: ادامه پروژه در قالب کنسرسیوم ریلی تعیین تکلیف شده، مجوزها و قراردادها به امضا رسیده و با تأمین اعتبار مالی به زودی شروع می شود.ملانوری گفت: احداث ایستگاه راه آهن بیرجند نیز با مجوزهایی که پیگیری شده، به زودی احداث می شود.ملانوری در جریان بازدید از پروژه راه آهن بیرجند- یونسی ،تصریح کرد: راه آهن، از پروژه های حیاتی و مهم استان و کشور است.وی با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: این پروژه به عنوان یکی از محورهای بزرگ توسعه استان، می تواند به پیشرفت خراسان جنوبی و کشور کمک کند.

ملانوری-  استاندار با تأکید بر اقداماتی که در راستای اجرای پروژه راه آهن صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد: روند اجرای این پروژه شتاب بگیرد و در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

گفتنی است،روژه راه آهن در قطعات مختلف در حال اجراست، گفت: پروژه در قطعات مختلف از چابهار در سیستان و بلوچستان تا یونسی در خراسان رضوی با پیشرفت فیزیکی متفاوت در حال اجرا می باشد