امروز، روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام ا... علیهاست که به عنوان روز ملی دختران نامگذاری شده است.

 

امروز، روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام ا… علیهاست که به عنوان روز ملی دختران نامگذاری شده است. توجه به اهمیت و ضرورت این روز و فرصت‌های آن، همچنین دقت به وضعیت دختران در جامعه می تواند فرصتی مغتنم شمرده شود تا زمینه حرکت‌های بزرگ و تغییر و تحولات درخشان برای توسعه و بهبود زندگی دختران ایران زمین را فراهم سازد. توسعه موضوع اشتغال و کارآفرینی دختران در طی این سال ها از حساسیت و اولویت بخصوصی برخوردار شده است. جامعه ی ایران به خوبی به این مهم پی برده است که روند توسعه و ترقی مسیری بس دشوار و طاقت فرساست و تنها با برخورداری از همه ظرفیت های موجود انسانی بالاخص دختران می توان آن را به سرعت طی نمود. بدون تردید، توجه به اهمیت و ضرورت این روز و فرصت های آن، همچنین دقت به وضعیت دختران در جامعه که برای اصلاح و بهبود آن به عزم و اهتمام ملی نیاز است. این فرصتی است که شاید لازم بود، خیلی پیش از اینها اتفاق می افتاد و اکنون که زمینه آن فراهم شده است، بی توجهی به آن، با درنظر گرفتن سرعت و رشد زنان و دختران مرز و بوم، ممکن است، زیان های فرهنگی اجتماعی بزرگی را به همراه داشته باشد.

این روز می تواند فرصت مناسبی برای رسیدن به اهدافی باشد که می تواند بستر مناسبی برای رشد و تعالی دختران ایران زمین باشد. توانمندسازی دختران، ارتقاء و افزایش ظرفیت های اجتماعی برای دختران، بهبود وضعیت فرهنگی دختران، فراهم سازی زمینه های دسترسی دختران به منابع اجتماعی، فراهم سازی زمینه های شکوفایی استعدادها و توانایی های دختران، ارتقای سلامت روانی ـ اجتماعی دختران، کوشش عمومی برای تأمین نیازها و رفع مشکلات دختران همه و همه بخشی از مهم ترین زیرساخت های رشد دختران این سرزمین است. تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سال های اخیر افزایش یافته و دختران بیش از ۶۵ درصد از ورودی های دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. اما علی رغم داشتن تحصیلات عالی، از نظر اشتغال در وضعیت مناسب قرار ندارند.

دخترانی که از ارکان اساسی هر جامعه ی بشری اند و در روزهای آتی زندگی خود نقش های سازنده ای را با عناوین همسر و مادر در دوایر زیستی انسانی خواهند پذیرفت. آن ها اساسی ترین اهرم های رشد هر ملتی محسوب می شوند در اعصار و ادوار مختلف، همواره تحت کوته بینی ها و گاها دورنگه داشته شدن از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و برای رشد کردن و دیده شدن در عرصه های گوناگون تلاشی صدچندان را متقبل شده اند. جدای از سهم مهم دختران در بافت جمعیتی جامعه، می توان به جایگاه و نقش دختران در فرهنگ عمومی نیز اشاره کرد. سلامت و توانمندی فرهنگی و اجتماعی در جامعه ای نمود خواهد یافت که موفقیت خود را، به پرورش دختران آگاه و توانمند وابسته می داند. شاید همین امر باعث گشته که دختران ایرانی جایگاهی والا در جامعه برای خود کسب کرده و بعنوان نسلی موفق و پویا به ایفای نقش سازنده خود می پردازند. شناخت جایگاه والای دختران و نقش کلیدی که در سال های پیش روی آنان به واسطه ی رشد فکری و نقش مهم مادری در تربیت نسل آینده خود عهده دارند، مهم ترین فضیلتی است که باید به تنهایی در راس توجهات قرار گیرد. از اینرو جامعه در این مسیر حساس باید پشتیبان و حمایت کننده ی دختران در عرصه های اجتماع باشد و حقوقی مناسب در مقایسه با تکالیف سنگین شان واگذار کند. دختران؛ بنایی ترین پایه های اخلاقی را در یک جامعه رقم می زنند و تاریخ گویای این واقعیت است که دختران همواره مستقیم و غیرمستقیم با وجود تمامی محدودیت ها و موانعی که پیش رو داشته اند، در جریان سازی های هر دوره ی زمانی خود نقش آفرین بوده اند. همین امر نیز سبب گشته تا دختران جامعه ما جایگاه ارزنده ای را از آن خود نموده اند و دوشادوش مردان سرزمین شان عرصه های مهم علمی، فن آوری، آموزشی و ورزشی را یکی پس از دیگر فتح می نمایند. بطور قطع، بسترسازی مناسب برای
ورود دختران جوان به عرصه های سیاسی و اجتماعی نه تنها موجب بروز ایده های خلاقانه آن ها می گردد، بلکه شور و نشاط اجتماعی و سیاسی را به همراه خواهد داشت و نباید هرگز توانایی های این پتانسیل ارزشمند جامعه را به فراموشی سپرد.

یک جامعه ی موفق و پویا می کوشد تا دخترانی با اعتماد به نفس بالا، خوش فكر با نگاه مثبت به زندگي، پرورش دهد. دختری که با داشتن حس مبارزه‌ جويي با مشكلات و نهراسیدن از آن ها و با  صداقت و توازن بين نقش خود در خانه و بيرون از خانواده را مدیریت نماید و با تمام تبعیضات جنسیتی تحمیل شده همچون پروانه ای از پیله ی انزوا در اجتماع به پرواز درمی آید.

 

  • نویسنده : مهندس فاطمه یحیایی