نقش نیوز-خراسان جنوبی رضابهنام :بهی -مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی  از اتصال ۶۳ مدرسه روستایی دیگر خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد. «مصطفی بهی» با اشاره به روند توسعه شبکه ملی اطلاعات در سطح استان اظهار کرد: در ادامه توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات با اجرای پروژه های مختلف، از […]

نقش نیوز-خراسان جنوبی رضابهنام :بهی -مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی  از اتصال ۶۳ مدرسه روستایی دیگر خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

«مصطفی بهی» با اشاره به روند توسعه شبکه ملی اطلاعات در سطح استان اظهار کرد: در ادامه توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات با اجرای پروژه های مختلف، از شهریور سال گذشته تاشهریور امسال، حدود ۱۵۰ روستای استان به این شبکه متصل و از خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت همراه بهره مند شدند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی افزود: در همین راستا و با توجه به برقراری پوشش اینترنت همراه در روستاهای جدید، طبق برنامه ای که اعلام شده بود، مدارس این روستاها نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.وی تصریح کرد: طی شهریور ماه امسال ۶۳ مدرسه روستایی دیگر استان که در روستاهای تازه متصل شده قرار داشتند، با نصب تجهیزات و تامین پهنای باند لازم به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.بهی در پایان عنوان کرد: با هدف برقراری عدالت آموزشی و دسترسی دانش آموزان در همه مدارس به محتوای آموزشی مجازی طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور انجام می شود.گفتنی است تاکنون هزار و ۴۶۳ مدرسه روستایی و شهری در استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند که اتصال هزار و ۴۰۰ مدرسه از این تعداد، سال گذشته انجام شده است.