یکی از فاکتورهای بنیادی و تاثیرگذار دریک اقتصاد پویا، ایجاد پیوندی ناگسستنی میان مهارت و کارآفرینی است. اینکه اعضای یک جامعه صرف دریافت مدارک دانشگاهی فاقد از کسب مهارت، میل به تحصیلات آکادمیک داشته باشند، همان آفت بزرگی است که نظام اقتصاد، اشتغال و صنعت ما با آن درگیر است. عدم ارتباط بین مباحث آموزشی […]

یکی از فاکتورهای بنیادی و تاثیرگذار دریک اقتصاد پویا، ایجاد پیوندی ناگسستنی میان مهارت و کارآفرینی است. اینکه اعضای یک جامعه صرف دریافت مدارک دانشگاهی فاقد از کسب مهارت، میل به تحصیلات آکادمیک داشته باشند، همان آفت بزرگی است که نظام اقتصاد، اشتغال و صنعت ما با آن درگیر است. عدم ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز نابسامانی موجود در حوزه‌ ی اشتغال امروز کشور ماست.  سال های متمادی است که آمارها نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد جویندگان کار فاقد مهارت لازم هستند. تغییرات در دنیای کسب و کار و صنعت سطح نیازمندی ها و مهارت ها را تغییر داده، اما متاسفانه علی رغم تلاش های صورت گرفته، سیستم آموزشی در بخش فنی و حرفه ای همچنان سنتی باقی مانده و پاسخگوی کامل نیازهای در حال تغییر فراگیران و بازار کسب و کار نیست. به همین علت تاکید بر ساختار آموزش های فنی و حرفه ای می تواند دریچه ای به سمت تربیت جوانان مهارت محور با انگیزه های کارآفرینی باشد. زیرا توان بالقوه موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای از یک سو و وجود استعدادهای کارآفرینی فراوان در میان فراگیران از سوی دیگر، فرصتی است که می تواند تحول شگرفی را در نظام آموزشی کشور ایجاد نماید. آموزش هاس اثربخش، افزایش میزان اشتغال، کشف و توسعه بازرگانی جدید، ثروت آفرینی ، افزایش توان رقابتی و …همگی از دستاوردهای توام آموزش های فنی و حرفه ای با بستر تربیت کارآفرینان می باشد.

در واقع خصیصه این آموزش ها ، نوعی پرورش “کارآفرین” است. چرا که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی ، می توانند یا فرصت های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت های شغلی جدیدی ایجاد نمایند . در واقع آموزش های فنی و حرفه ای می تواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصت های بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد. آموزش های نظری همگام با کار عملی، موجب تربیت نیروی انسانی خلاق و فعال می گردد و این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیرخلاق جامعه خواهند شد. جوانان جویای کار باید به این باور برسند که موفقیت در آینده وابسته به ارتقای سطح مهارت هایشان است، راه رسیدن به موفقیت بسی هموارتر خواهد شد. به عبارت دیگر، آموزش و کسب و کار از دیدگاه مثبت هنگامی پدیدار می شود که ساختار اقتصادی کشور توان جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص را در زمینه های گوناگون و مختلف را فراهم آورد. البته آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهای توسعه یافته تنها عهده ‌دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی نبوده، بلکه از طریق بسترسازی خود اشتغالی با انگیزه های کارآفرینی ، به حل مشکل بیکاری کمک شایانی می نمایند.

به همین علت، نقش مهارت آموزی در کنار آموزش‌های تئوری دانشگاه ها به نوعی هدایت کننده به سمت کارآفرینی است. آموزش‌هایی که  به سبب انعطاف پذیری نشات گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور، در بالا بردن توانایی افراد را برای احراز مشاغل، نقش بسزایی دارد. آموزش های فنی و حرفه ای یکی از کم هزینه ترین و سهل الوصول ترین راه ها برای دستیابی به تخصص مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار است و افراد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کرده و کارایی و توانایی او را افزایش می دهد. مهارت و کارآفرینی؛ پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. چرا که آموزش های فنی و حرفه ای می تواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصت های بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد.

بدیهی است ،اگر هدف فراگیر شدن کارآفرینی و تربیت کارآفرینان جوان در کشور است، باید تغییراتی در سیستم آموزشی و محتواي دروس مدارس و دانشگاه ها ایجاد شود و تا مادامی که تنها محفوظات دانشجویان و دانش آموزان به حفظ مطالب بی کاربرد و صرفا تئوری خلاصه شود، هرگزاین مهم محقق نخواهد شد. قطع به یقین، آموزش هاي فني و حرفه اي با تطبیق بر نيازسنجي از بازار كار، مهارت و دانش علمي مورد نياز، دنياي كار را ارتقاء می بخشد. چرا که با توجه به بهره مندي اين آموزش ها بر مبناي تجربه عملي ، اين توانايي را در آموزش ديده، فراهم مي کند تا  هم به عنوان یک کارآفرین و هم به عنوان یک نیروی کار مهارت دیده ،سهم خود را در چرخه ی اقتصادی کشور ایفا نماید.

  • نویسنده : دکتر حوریه یحیایی