نقش نیوز – خراسان جنوبی – رضابهنام  : رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند، از آزادسازی ۴۲۰۰ هکتار از مراتع قرق شده بیرجند خبر داد.علیپور با بیان این مطلب افزود:منابع طبیعی شهرستان بیرجند با مشارکت مرتع داران توانسته است چهار هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی که بر اثر چرای مفرط، خشکسالی و سایر عوامل تخریب […]

نقش نیوز – خراسان جنوبی – رضابهنام  : رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند، از آزادسازی ۴۲۰۰ هکتار از مراتع قرق شده بیرجند خبر داد.علیپور با بیان این مطلب افزود:منابع طبیعی شهرستان بیرجند با مشارکت مرتع داران توانسته است چهار هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی که بر اثر چرای مفرط، خشکسالی و سایر عوامل تخریب شده است را احیا کند.«ابراهیم علیپور» اظهار کرد: قرق بهترین نوع حفاظت در منابع طبیعی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند با بیان اینکه از مساحت ۳۲۲ هزار و ۳۱۰ هکتار عرصه های منابع طبیعی، جنگل، مرتع و بیابان است، افزود: از این مساحت ۲۷۰ هزار و ۵۷۱ هکتار اراضی مرتعی است که ۲۲۸ هزار و ۵۵۳ هکتار آن در ۴۱ سامان عرفی ممیزی شده و تعداد یک هزار و ۷۶۰ خانوار از این مراتع بهره برداری می کنند.

وی از آزادسازی چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از مراتع قرق شده این شهرستان خبر داد و گفت: مساحت مناطق قرق در شهرستان بیرجند بیش از ۲۰ هزار هکتار که شامل ذخیرگاه های جنگلی، جنگل های دست کاشت و مراتع احیا شده است.وی تصریح کرد: قرق مراتع همه ساله پس از مطالعه و بررسي هاي لازم توسط کارشناس مربوطه با اعلام آگهي با مشخص نمودن حدود و ثغور مرتع و مدت آن به اطلاع بهره برداران و دامداران همان مرتع و مراتع مجاور مي‌رسد، که در این راستا همه ساله از اواسط مهر ماه مراتع قرق شده این شهرستان که احیاء شده اند برای تعلیف دام های مرتع داران آزاد سازی می شود.علیپور ادامه داد: مدت زمان آزاد سازی بستگی به ظرفیت مرتع داشته که پس از تعیین ظرفیت مراتع توسط کارشناس مشخص می شود، همچنین همزمان با آزادسازی قرق، افرادی که مرتع دار و پروانه بهره برداری دارند باید علاوه بر تمدید سالیانه پروانه چرای دام، پروانه استفاده موقت از مراتع آزادشده از قرق را با مراجعه به اداره دریافت کنند.وی گفت: مرتع دارانی که تاکنون موفق به تمدید پروانه ی چرا نشده اند حداکثر تا مورخ هشتم آذرماه امسال مهلت دارند با مراجعه به سامانه (سماک) نسبت به تمدید پروانه اقدام کنند.