نقش نیوز- مدیر عامل بانک ملت، موافقت خود را برای مشارکت در کنسرسیوم بانکی راه آهن خراسان جنوبی اعلام کرد.

رضا بهنام- خراسان خنوبی- این موافقت در دیدار استاندار با مدیر عامل بانک ملت کشور اعلام شد.
دیدار امروز معتمدیان با بیگدلی مدیر عامل بانک ملت با هدف پیگیری مصوبه اخیر هیئت امنای ارزی کشور صورت گرفت.
استاندار در این دیدار، ضمن تشریح اهمیت پروژه راه آهن شرق از اعلام آمادگی بانک های رفاه، ملی، ایران زمین و خاورمیانه برای مشارکت در این ابرپروژه گفت.
معتمدیان به عزم استان در سرعت بخشی به روند اجرای پروژه راه آهن و اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور نیز اشاره کرده است.
در این دیدار که با حضور منتظری مدیر عامل و فرنیا از اعضای کنسرسیوم ریلی استان همراه بود، بیگدلی مدیر عامل بانک ملت نیز با ارائه توضیحات جامعی درخصوص مشارکت این بانک در پروژه های شاخص، از آمادگی کامل برای حضور در کنسرسیوم بانکی راه آهن شرق کشور گفت.
شایان ذکر است:در جلسه دوم مهرماه اعضای هیئت امنای ارزی کشور که به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور برگزار شد، در راستای شتاب بخشی به روند اجرای ابر پروژه راه آهن خراسان جنوبی، با اختصاص ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه موافقت شد.