یک فعال کارگری واکسیناسیون کارگران در شرایط کنونی را الزامی و ایمن سازی مشاغل به جای تعطیلی کسب و کارها را موجب پویایی اقتصاد خانوار و جامعه دانست. به گزارش نقش نیوز،عبداله مختاری در گفت و گو با ایسنا، درباره لزوم واکسیناسیون کارگران کارخانه های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در بحث کرونا موضوع […]

یک فعال کارگری واکسیناسیون کارگران در شرایط کنونی را الزامی و ایمن سازی مشاغل به جای تعطیلی کسب و کارها را موجب پویایی اقتصاد خانوار و جامعه دانست.

به گزارش نقش نیوز،عبداله مختاری در گفت و گو با ایسنا، درباره لزوم واکسیناسیون کارگران کارخانه های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در بحث کرونا موضوع بهداشت کار از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بحث بهداشت کار به صنعت و صنعت به پیشرفت کشور گره خورده است.وی ادامه داد: اگر به پیشرفت یک صنعت و پویایی کشور فکر می کنیم باید به بهداشت روان و جسم نیروی کار اهمیت بدهیم ولی متاسفانه ما تنها می گوییم که صنوف و شغل ها را تعطیل کنیم و به این مسأله توجه نمی‌کنیم که شغل ها پابرجا باشد.

این فعال کارگری با بیان اینکه تعطیل کردن کار زیان اقتصادی دارد، اظهار کرد: شاید این مساله برای دولت ها زیان اقتصادی نباشد ولی برای جامعه زیان اقتصادی تلقی می شود. متاسفانه دولتها به دنبال بودجه و منافع خود هستند و برای اینکه هزینه کمتری بکنند ممکن است بپذیرند که یک هفته شهر تعطیل شود در حالی که اگر برای ایمن سازی کارها و مشاغل هزینه کنیم هم اقتصاد خانوار و هم اقتصاد جامعه پویاتر خواهد شد و ایمن سازی اجتماعی به وجود می آید.وی واکسیناسیون کارگران در شرایط کنونی را الزامی دانست و افزود: توجه به بهداشت کار در محیط کار صددرصد در بهره وری تاثیر می گذارد، لذا باید هر چه سریع تر جامعه کار و تولید در برابر این ویروس منحوس کرونا واکسینه و ایمن شود تا به فعالیت اقتصادی خود در جامعه بپردازد و معیشت خود را تامین کند.به گفته مختاری، حفظ سلامت نیروهای کار موجب می شود تا اقتصاد کشور فعال باشد و چرخ تولید به گردش درآید.
این فعال حوزه کار ابراز امیدواری کرد: در دولت سیزدهم اهمیت به موضوع کار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد چرا که بها دادن به کار، به منزله اهمیت دادن به کارگر و کارفرمای ایرانی است.