دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و اطلاع‌ رسانی در تمام عرصه‌ها پیشتاز است، در نتیجه جایگاه روابط عمومی در هر سازمانی بسیار بیشتر احساس می شود، به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در بازار رقابتی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها بستگی دارد. روابط عمومی مغز متفکر، چشم بینا، زبان گویا، […]

دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و اطلاع رسانی در تمام عرصهها پیشتاز است، در نتیجه جایگاه روابط عمومی در هر سازمانی بسیار بیشتر احساس می شود، به گونه ای که موفقیت سازمانها، ادارات و شرکتها و دوامشان در بازار رقابتی به عملکرد روابط عمومیهای آنها بستگی دارد.

روابط عمومی مغز متفکر، چشم بینا، زبان گویا، گوش شنوا، قلب تپنده، بازوی اجرایی و یکی از پایه های پیشرفت یک سازمان است. روابط عمومی مجموعهای از فعالیت ها و کوششهای حساب شده یک سازمان است که در نهایت منجر به برقراری ارتباطات موثر و هدفمند با گروههایی که با آن در ارتباطند می شود. روابط عمومی مانند پلی میان سازمان و محیط خارج از سازمان است، از طرفی درون سازمان، روابط عمومی به عنوان اصلیترین حلقه ارتباطی بین مدیران و کارکنان است. درون سازمان، روابط عمومی نهادی است که می تواند به شکل نظام مند و برنامه ریزی شده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل مدیران با کارکنان اقدام کند. تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبین، کمک به مدیریت برای همراه شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرشهای مخاطبین به اهداف و نگرش های سازمان و نزدیک کردن نگرشهای سازمان به مخاطبین از وظایف روابط عمومی ها در بیرون از سازمان است؛ که منجر به رشد و توسعه سازمان در محیط می شود و راه رسیدن به اهداف و استراتژیهای سازمان را کوتاه تر می نماید. سازمانی موفق خواهد بود که ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی روابط عمومی در آن دوطرفه باشد.

اخلاق مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی دو جز جدانشدنی روابط عمومی هستند. بنابراین روابط عمومی در سازمان فقط یک شغل نیست. همانطور که مرحوم دکتر نطقی بنیانگذار علم روابط عمومی در ایران میگوید: روابط عمومی یک شغل اداری نیست بلکه یک شوق اداری است، چرا که تمامی فعالان در این حوزه با عشق، شور و نشاط، بهره گیری از تکنولوژی روز و ایده های نو و همچنین تزریق هنر و تفکر خلاق در حوزهی اداری گام برمیدارند و روحشان با ایستایی و سکون منافات دارد.

بسیار خرسندیم که روز روابط عمومی در ایران هم در تقویم ثبت شده است تا فرصتی باشد برای قدردانی شایسته از زحمات فعالان این حوزه. فرارسیدن هفته روابط عمومی را صمیمانه به تمام دست اندرکاران پرتلاش حوزه روابط عمومی تبریک میگوییم و برای آنان در این مسیر سخت، حساس و مسئولیت آفرین آرزوی موفقیت روزافزون داریم.  

  • نویسنده : مهسا صالحی