نقش نیوز - سند آمایش سرزمین استان سیستان و بلوچستان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی این استان رونمایی شد.
رضا بهنام-سیستان وبلوچستان- استاندار با اشاره به تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: همه دستگاه های اجرایی با مطالعه سند آمایش استان به منظور تنظیم سند برنامه هفتم برنامه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

احمدعلی موهبتی با بیان اینکه شرایط در نوع نگاه به سند آمایش سیستان و بلوچستان تاثیر گذار است اظهار داشت: در آخرین جلسه تصویب سند آمایش این استان در شورای برنامه ریزی ، این سند به عنوان بهترین سند تعبیر شد اما شاید در آینده با پیشرفت های حاصله بهترین به برتر و یا عادی مبدل خواهد شد.

وی با اشاره به این موضوع که همکاری و فکر جمعی در سند آمایش سرزمین سیستان و بلوچستان دارای اهمیت است افزود: در قسمت هایی فکر لازم صورت گرفته و نظرات متناسب ارائه شده اما اشتباهات فردی مانع از بیان مشکلات شده و در جاهایی نیز مشکلات به صورت کامل ذکر نشده که در همین راستا در زمان تصویب سند آمایش سرزمین سیستان و بلوچستان بر اتفاق نظر همه کارشناسان و مراجعات دستگاه به دستگاه تاکید شد.

رییس شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان گفت: در رابطه با مسیر راه آهن ایرانشهر به سراوان با وجود موضوعات مطرح شده چون هزینه اجرای این پروژه، فلسفه آن و پوشش سه شهرستانی این راه آهن، در کنار هدف اصلی آن، قابل مطرح شدن است.

موهبتی افزود: این مسیر راه آهن در آینده احداث و هدف گذاری آن با توجه به اهمیت مرز کوهک به عنوان مرزی استراتژیک انجام خواهد شد.

وی افزود: در زمان تنظیم سند به همه دستگاه های اجرایی برای بیان نظرات و پیشنهادات مدت دو هفته کاری فرصت داده شد که متاسفانه برخی عمل نکردند و اکنون موضوعات مطرح شده خود را در سند نمی یابند که این جای اشکال دارد.

استاندار با اشاره به معطلی سند آمایش سرزمین در گذشته در یک بازه زمانی ۱۰ ساله و به تعویق افتادن تصویب آن گفت: این سند اتفاق خوبی است و نقشه هدایتگر برای مشخص کردن اهداف و بیان نظرات و انتقادت مدیران ایجاد کرده است.

وی این سند را نقشه راه قرن آینده برای سیستان و بلوچستان دانست و افزود: فرصت برای اصلاح و اضافه شدن موارد جدید به سند آمایش سرزمینی سیستان و بوچستان وجود دارد زیرا مراحلی برای درج این سند در سند آمایش ملی کشور باقی مانده و برش شهرستانی آن نیز در حال تدوین است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: باید سایر اسناد تخصصی و تصویب شده به ویژه۲۲ سند حوزه جهاد کشاورزی و اسناد اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را در سند آمایش سرزمین لحاظ کرده و قبل از آغاز برش شهرستانی، از نظر زمانی و مکانی به سمت مطلوبیت هر چه بیشتر سوق دهیم.

وی با بیان اهمیت اولویت ها در سند آمایش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: راه آهن ایرانشهر به سراوان در آینده نزدیک اجرا نخواهد شد اما مسیر راه آهن چابهار به میلک و در ادامه به سمت خراسان و مسیر ایرانشهر به بم در اولویت است و باید در این سند لحاظ شود.

موهبتی با تاکید بر حوزه فرهنگی و توجه به آن در سند آمایش سیستان و بلوچستان افزود: در حوزه فرهنگی وقت و توجه کافی به ویژه در حوزه شهرستان ها صورت پذیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست تصریح کرد: مطالعات سند آمایش سرزمین پیشران‌های توسعه سیستان و بلوچستان را نشان داده که بهتر است منابعی که در اختیار داریم متناسب با خروجی این مطالعات باشد تا بتوانیم در شاخص‌های استان به متوسط کشوری دست یابیم.

مهرداد عرب‌اول بیان کرد: مطالعات آمایش سیستان و بلوچستان را در انتهای ۹۸ به سرانجام رساندیم که در فروردین ۹۹ در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش مصوب شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان گفت: بخشی از مطالعاتی که باید انجام دهیم با نگاه به این سند بالادستی است که در یک مرجع بسیار عالی به تصویب رسیده و حتی توزیع اعتبارات بر اساس این سند خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سند توسعه ۲۳ شهرستان سیستان و بلوچستان تدوین شده و این اسناد کمک می‌کند تا منابع موردنیاز شهرستان‌ها را از سمت استان، مرکز و وزارتخانه‌ها مطالبه‌گر باشیم.

عرب‌اول بیان کرد: این مطالعات علمی نیازهای شهرستان‌ها و نقاط قوت و ضعف آن را نشان خواهد داد که برای ارتقای شهرستان و ایجاد اشتغال به چه سمت و سویی برویم، از آنجایی که شرایط ۲۳ شهرستان متفاوت است در این مطالعات به دنبال آن هستیم که زمینه‌های اشتغال هر شهرستان ازچه مجرایی تقویت شود.