علی محدثی نژاد رئیس شعبه قاچاق کالا و ارز درح سربیشه گفت: تعداد 674 عدد کیت تست HIV قاچاق در تانکر سوخت کشف شد.

رضا بهنام- خراسان جنوبی- علی محدثی نژاد رئیس شعبه قاچاق کالا و ارز درح سربیشه گفت : مامورین مرزبانی مستقر در منطقه مرزی میل ۷۸ در حین کنترل خودروهای ورودی به بازارچه ماهیرود از یک دستگاه تانکر سوخت تعداد ۶۷۴ عدد کیت تست HIV قاچاق کشف کرده و گزارش آن را جهت رسیدگی به این شعبه ارسال نمودند .
وی افزود : پس از محرز شدن تخلف ، متهم در شعبه علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱۰۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.