نقش نیوز- رزم حسینی با اشاره به اینکه برنامه‌ ریزی شده که در مراکز عمده فروشی و بنکداری کنترل و نظارت‌های هوشمند صورت گیرد، گفت:قیمت ‌های دستوری، صنعت خودروی کشور را با زیان هنگفتی روبرو کرده و درحال حاضر شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم.

رضا بهنام- خراسان رضوی- «علیرضا رزم‌ حسینی»با بیان مطلب فوق گفت: در حالی مسئولیت وزارت صمت را قبول کردم که کشور در شرایط خاصی قرار دارد اما در عین حال با تمام توان در پیشبرد امور این وزارتخانه تلاش خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود شاید ۷۰ درصد وقت خود را در خصوص تنظیم بازار، معیشت و ارتزاق عمومی مردم می‌گذرانم تا بتوانیم به تصمیمات درست برسیم، افزود: قیمت ‌های دستوری، صنعت خودروی کشور را با زیان هنگفتی روبرو کرده و درحال حاضر شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم.

رزم حسینی با اشاره به لزوم اتخاذ برخی از تصمیمات چالشی وزارت صمت برای بهبود شرایط کنونی کشور تاکید کرد: اگر همه بپذیریم که در مسیر منافع ملی حرکت کنیم در درازمدت به نفع اقتصاد ملی کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی شده که از هفته آینده در مراکز عمده فروشی و بنکداری کنترل و نظارت‌های هوشمند صورت گیرد، اظهارکرد: در وزارت صمت بر این باوریم که در تصمیم‌گیری‌ها حتما باید با کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی به اجماع حداکثری برسیم.